O projekcie

 


Głównym celem projektu jest wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2014/2015 poprzez adaptacje rozwiązań partnera amerykańskiego – Uniwersytetu Houston-Downtown w zakresie jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów międzynarodowego rynku pracy.

 

Cele szczegółowe projektu dotyczą m.in.:

  •  Uatrakcyjnienia oferty kształcenia we współpracy z partnerem amerykańskim i pracodawcami poprzez modyfikację programów studiów i wprowadzenie od roku akademickiego 2014/2015 łącznie 95 przedmiotów w języku angielskim oraz programu studiów w języku angiellskim, organizację Szkoły Letniej Biotechnologii, wprowadzenie do oferty studiów III stopnia e-learningowego kursu w języku angielskim z przedsiębiorczości międzynarodowej.
  • Podniesienia do czerwca 2015 r. kompetencji dydaktycznych 50 pracowników kadry akademickiej poprzez udział w różnych formach doszkalania m.in. szkoleniach z e-learningu, stażach zagranicznych organizowanych przez partnera amerykańskiego, szkoleniach metodycznym z przedsiębiorczości.
  • Podniesienia do czerwca 2015 r. kompetencji 50 studentów poprzez udział w stażach, w tym stażach organizowanych we współpracy z partnerem amerykańskim.