Zarządzanie projektem

 


Kierownik Projektu:

dr Tomasz Zarzycki (ocetz@ug.edu.pl)

Specjalista ds. finansowych oraz monitoringu i sprawozdawczości:

mgr Ilona Kamińska (oceika@ug.edu.pl)

 

Biuro Projektu

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

al. Marszałka Piłsudskiego 46/pok. 209

81 – 378 Gdynia

Tel: 58 523 66 07