Zadanie 1

Modyfikacja programów studiów i sposobu kształcenia na wybranych kierunkach UG


 

Koordynator Merytoryczny Zadania 1

dr Ewa Szymczak (e.szymczak@ug.edu.pl)

 

W ramach Zadania 1 zostaną przygotowane i wprowadzone do programu studiów nowe przedmioty w języku angielskim na kierunkach Oceanografia i Geografia (studia I stopnia) oraz na specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (studia II stopnia). Dla kierunku Biotechnologia (studia I i II stopnia) zostaną przygotowane sylabusy oraz skrypty również w języku angielskim.

 

Ponadto, w ramach Zadania 1 zostanie przygotowany specjalistyczny kursy w języku angielskim z zakresu przedsiębiorczości dostosowany do indywidualnych potrzeb studentów kierunków humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych, ekonomicznych i prawnych. Konsekwencją wprowadzenia nowego kursu z zakresu przedsiębiorczości będą szkolenia metodyczne dla pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowanych prowadzeniem zajęć z przedsiębiorczości na swoich Wydziałach.

 

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Houston-Downtown zaadaptowane zostaną metody dydaktyczne prowadzenia zajęć w zakresie nowych przedmiotów. Treści sylabusów, konspektów oraz wszelkich materiałów dydaktycznych powstałych w ramach projektu, będą konsultowane z Uniwersytetem Houston-Downtown, jak również z przedstawicielami pracodawców.

 

We wrześniu 2014 r. zostanie zorganizowana XX Letnia Szkoła Biotechnologii dla studentów i doktorantów, podczas której uczestnicy będą mogli wysłuchać najlepszych naukowców mówiących o organizmach modelowych.

 

Zasady rekrutacji oraz formularz rekrutacji on-line dostępne na stronie www szkoły letniej – http://bss.ug.edu.pl/?page_id=20