Zadanie 2

Adaptacja rozwiązań UHD w zakresie modelowego programu szkoleniowo-stażowego oraz rozwiązań e-learningowych


 

Koordynator Merytoryczny Zadania 2

prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz (k.zoladkiewicz@ug.edu.pl)

 

W ramach Zadania 2 zostaną przeprowadzone badania ankietowe z pracodawcami USA i Polski w celu adaptacji modelowych rozwiązań Uniwersytetu Houston-Downtown, szczególnie w zakresie organizacji i realizacji staży studenckich, współpracy pracodawców i uczelni oraz przedsiębiorczości międzynarodowej.

 

Zostaną również przeprowadzone badania monitoringowe uczestników programów stażowych w Polsce i USA.

Ponadto owocem współpracy z Uniwersytetem Houston-Downtown będzie kurs e-learningowy w języku angielskim dla doktorantów z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej.

 

Studenci oprócz odbywania płatnych staży (w firmach w Polsce i USA) będą uczestniczyli w szkoleniach warsztatowych z zakresu  kompetencji miękkich, zarządzania projektem, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, zarzadzania czasem, przedsiębiorczości.

 

Dodatkowo w ramach Zadania 2 zostaną opracowane oraz przeprowadzone szkolenia dla kadry akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu tworzenia zajęć w trybie na odległość oraz zasad przygotowywania i

standaryzacji e-podręczników.