Zadanie 3

Program staży dydaktycznych dla pracowników akademickich


 

Koordynator Merytoryczny Zadania 3:

dr Sylwia Mrozowska (stazewhouston@gmail.com)
W ramach Zadania 3 zostanie przeprowadzona rekrutacja 11 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego na miesięczne staże w Uniwersytecie Houston-Downtown. Programy staży będą przygotowywane wspólnie z przedstawicielami z Uniwersytetu Houston-Downtown. Stażyści zapoznają się z metodami dydaktycznymi oraz metodami badawczymi stosowanymi u partnera. Na podstawie wiedzy zdobytej podczas staży powstanie raport dotyczący adaptacji rozwiązań partnera oraz kursy e-learningowe.

 


 

Ogłoszenie: 

9 września 2014 r. rozpoczynamy rekrutację 11 pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych na 29-dniowe staże zagraniczne w Uniwersytecie Houston-Downtown USA (1 staż na każdy Wydział Uniwersytetu Gdańskiego) w ramach zadania 3 projektu p.t. „PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania wniosków: 22 września 2014 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu: Wydział Oceanografii i Geografii, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 46, pokój 206, 81-378 Gdynia.
Przewidziany limit miejsc: 11 osób (1 pracownik dydaktyczny/naukowo-dydaktyczny z każdego Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego).

Dokumenty aplikacyjne:
Regulamin przyznawania wsparcia: docx, pdf
załącznik 1: docx, pdf
załącznik 2: docx, pdf
załącznik 3: docx, pdf
załącznik 4: docx, pdf
załącznik 5: docx, pdf
załącznik 6: docx, pdf
załącznik 7: docx, pdf
załącznik 8: docx, pdf
załącznik 9: docx, pdf
załącznik 10: docx, pdf
załącznik 11: doc, pdf

Do otwarcia plików docx wymagany program OO Writer, MS Word 2007 lub nowszy.
Do otwarcia plików pdf wymagany program np. Adobe Reader.